Koulutukset

Tarjoan kognitiivisen psykoterapian näkökulman mukaisia koulutuksia terveydenhoidon ja sosiaalihuollon henkilöstölle. Koulutukset pyrin räätälöimään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tutustun mielelläni organisaatioon ja teen ehdotuksen koulutuskokonaisuudesta. Koulutus voi olla vaikkapa vuoden pituinen Kognitiivisen psykoterapian perusteet –koulutus seminaariopetuksineen, ryhmäohjauksineen ja etätehtävineen. Tai koulutus voi olla työpajatyyppinen, jossa yhdistyy teoriakoulutus ja työnohjaus. Myös yksittäiset koulutuspäivät ovat mahdollisia.

Kouluttajina on myös pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitani, hyviä kollegoita. Koulutuksissa korostuu tietopohjan lisäksi kokemuksellinen oppiminen ja taitojen harjoittelu. Näen tärkeänä koulutettavien itsereflektion kehittymisen.

PKKY logoEsimerkkeinä koulutuksistani voin mainita Joensuussa Oppisopimuskeskuksen kanssa yhteistyössä toteutetun lasten ja nuorten ryhmäterapian perusteet-koulutus, joka kesti puolitoista vuotta.

PHSOTEY logo Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysyhtymässä Lahdessa on ollut useita vuoden kestäviä Kognitiivisen psykoterapian perusteet ­-koulutuksia. Lahdessa päättyi viiime syksynä puolitoista vuotta kestänyt Kognitiivisen ryhmäterapian perusteet -koulutus, joka oli jo kolmas koulutus.