Työnohjaus & Konsultaatio

Tarjoan psykoterapian ja hoitosuhteiden työnohjausta sosiaali-ja terveysalan henkilöstölle.

Työyhteisöjen muutostilanteissa voivat muutoksesta vastuussa olevat henkilöt kehittää omaa ajatteluaan ja ongelmanratkaisuaan konsultaation keinoin